ЗАВРШЕНО МАПИРАЊЕ АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА АРХЕОЛОШКА МАПА СЕВЕРНЕ БАЧКЕ

Област северне Бачке је веома богата археолошким локалитетима и има дугу историју археолошких истраживања. Документација, подаци и налази са ових истраживања налазе се у неколико институција и делимично су публиковани.

У данашње време дигитализације и примене нових метода и технологија у археологији јавила се потреба да се прикупљене информације обједине, систематизују и допуне новим знањима како би се добила комплетна археолошка слика ове области. Да би се допринело овом задатку 2017. године отпочела је реализација пројекта Археолошка мапа северне Бачке, који спроводи Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица. Пројектом су обухваћене општине Кањижа, Суботица, Сента, Ада Мол, Бачка Топола и Мали Иђош. Од 2017. до 2019. године завршено је мапирање области територије општине Кањижа, Сента и Ада и у све три до сада покривене општине имамо забележено преко 500 нових археолошких налазишта.

У оквиру пројекта Археолошка мапа северне Бачке 2020. године радило се на мапирању археолошких налазишта општине Мали Иђош.

Након припрема које су обухватале ревизију документације са старијих истраживања, дигитализацију топографских, геолошких и педолошких карата, прегледа историјских карата и аеро-фотографија области и идентификацији старих водотокова, приступило се површинској проспекцији терена.

Новим истраживањима детектовано је скоро 90 археолошких локалитета, који махом представљају остатке насеља из периода праисторије (неолита и бронзаног доба), антике (припадају материјалној култури Сармата), као и средњег века. Највећи број локалитета детектован је на обалама реке Криваје и њених притока, а највише их је у катастарској општини Мали Иђош, док је нешто мањи број забележен у катастарским општинама Ловћенац и Фекетић. Посебно се издвајају бројна налазишта средњовековног периода, која сведоче о интензитету живота у овом периоду.  Истраживање 2020. године реализовано је уз финансијску подршку Министарства културе и информисања Републике Србије и саме општине Мали Иђош. Радовима руководи др Неда Мирковић-Марић, археолог Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, а у пројекту сарађују и територијално надлежни музеји за ову област, Градски музеј Суботица, Градски Музеј Сента, Народни музеј Кикинда, али и стручњаци из других институција, пре свега из Балканолошког института САНУ и Народног музеја у Београду.

« 1 од 2 »

Did you like this? Share it!

0 comments on “ЗАВРШЕНО МАПИРАЊЕ АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА АРХЕОЛОШКА МАПА СЕВЕРНЕ БАЧКЕ

Comments are closed.