KULTURNO NASLEĐE REPUBLIKE SRBIJE NA PLATFORMI GOOGLE ARTS & CULTURE

Ministarstvo kulture i informisanja je sredinom 2018.godine ugovorom započelo saradnju sa Google-ovim Institutom kulture (Google Cultural Institute) a u svrhu prezentacije i promocije kulturnog nasleđa Republike Srbije.Ovim projektom su, posredstvom Ministarstva, institucije kulture u našoj zemlji uključene u proces postavljanja digitalnih izložbi na platformu Google Arts & Culture. https://artsandculture.google.com/…/ministry-of-culture…Tako je u okviru ovog projekta naš Zavod učestvovao i ustupio digitalni i pisani materijal za spomenike kulture Sinagoga u Subotici i Rajhl palata. Početkom sledeće godine će biti postavljena i izložba o spomeniku kulture Vodotoranj na Paliću.Pored fotografija i pratećih tekstova mogu se pogledati i virtuelne ture pomenutih objekata ili preuzeti mobilne Android i iOS aplikacije o istima.Na sledećim linkovima možete pregledati izložbe kojima je naše kulturno nasleđe dostupno celoj

Subotička Sinagoga
Rajhl palata

Uživajte!

Did you like this? Share it!

0 comments on “KULTURNO NASLEĐE REPUBLIKE SRBIJE NA PLATFORMI GOOGLE ARTS & CULTURE

Comments are closed.