АРХ. ЛОКАЛИТЕТ ПЕРЕШ

Археолошки локалитет се налази на песковитом узвишењу поред Лудашког језера, североисточно од Суботице. Приликом истраживачких радова 1951. године, установљено је налазиште у слоју леса у којем се запажају трагови ватришта. Пронађена су артефакта чија културна припадност није одређена. Пешчано тло око језера начето је еолском ерозијом, тако да су на површину доспели предмети микролитске индустрије са карактеристичним геометријским облицима. Поређењем са сличним налазима из суседне Мађарске, датовани су у период мезолита, у време између 8000 – 7000 пре н. е. Археолошки слој је уништен.

Did you like this? Share it!

0 comments on “АРХ. ЛОКАЛИТЕТ ПЕРЕШ

Comments are closed.