ДВОРАЦ ГРОФА КАРАСА

Каштел Карас у Хоргошу саграђен је за чланова породице Карас, након што је пустара Хоргош 1764. године издвојена из Војне крајине. Једну половину поседа откупио је Мартонош, а другу су поделили Зигмонд Андрари и Миклош Карас, главни бележник Сегедина.

Карас је 1751. године откупио Андраријев део и почео са насељавањем овог дела пустаре. Градња цркве уследила је 80-тих година XVIII века, а 1795. године саграђен је дворац према пројектима непознатог бечког архитекте.

Дворац Карас у Хоргошу својом диспозицијом, изгледом и околином, конципиран као слободностојећи објекат, наводи на закључак да су пројектант и власник с пажњом бирали локацију за постављање темеља, наравно у складу са бачком равницом и пејсажом који се намеће.

Грађен је у барокно-класицистичком стилу са наглашеном хоризонталношћу објекта основе у облику латиничног слова „L”. Висока сокла са малим правоугаоним, подрумским прозорима завршава у горњој зони са профилисаним кордонским венцем. Фасадним платном доминира централни ризалит са репрезентативним улазом из парка, наглашеном барокном формом тимпанона, те високом мансардом над тимпаноном. Улаз је преко каменог степеништа које је фланкирано са два стуба квадратног пресека, на чијим су профилисаним капителима постављене барокне вазе са вегатабилном орнаментиком. Тераса је имала декоративну жељезну ограду.

Централни ризалит је подељен са четири пиластра који носе капителе украшене биљним преплетом и јонским волутама. Репрезентативни портал у средини, као и по један прозор са стране, завршавају сегментним луком, изнад којег је у зидном платну изнад врата у малтеру изведен украс у виду гирланде, а изнад прозора у виду гранчице ловоровог листа. Овај простор са орнаментиком, изнад сва три отвора затвара архитравна греда која се ослања на вертикалне траке изведене у малтеру које у свом горњем делу завршавају спиралним волутама.Четири пиластра подржавају чист класицистички поткровни венац-фриз од триглифа и метопа. Лево и десно од средишњег ризалита зидно платно разбијају прозори кији су идентични са онима на централном ризалиту. Раздвајају их удвојени пиластри изведени у плитком малтеру, а изнад прозора су правоугаони натпрозорници. Сви прозори и врата на објекту имају заштитнике од кованог гвожђа, са богатим вегетабилним мотивима-ружа, пупољак, лала, листови.

На врху мансардног крова је акротериј, а на делу покривеним шиндром је по један тавански прозор и баџа са жалузинама, постављени симетрично са сваке стране тимпанона по један. Остали део крова је на четири воде, покривен бибер црепом, а на њему су димњаци са лименим опшавом.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ДВОРАЦ ГРОФА КАРАСА

Comments are closed.