ГРАДСКО ЈЕЗГРО КИКИНДЕ

Просторна културно-историјска целина настала је између 1750. и 1754. год. насељавањем граничарских породица. Средиште насеља формирано је око велике овалне баре на чијој средини је била ониска хумка на којој је подигнута, упола у земљи, црквица са гробљем на источној и западној страни. Испред цркве је био главни трг на коме се одржавала пијаца. До данас сачувану просторну организацију (улице и блокови) добила је пре 1814. године, што је регистровано на плану из исте године. Наслеђена парцелација која се жели сачувати, снимљена је 1893. године. Просторна културно-историјска целина садржи објекте који су грађени у временском распону од настанка Кикинде до данас, а највећим делом оне настале у другој половини 19. века и у годинама до Првог светског рата. Време њихове градње обележило је и стилску припадност, тако да су заступљени објекти барока, класицизма, романтизма, еклектике, сецесије и у мањем броју објекти модерне. Град је оформио свој лик током друге половине 19. века, када је досегнут врхунац финансијске моћи и када су подизане репрезентативне зграде у самом центру. Од сакралних објеката, који сведоче о историјском и духовном присуству Срба и више националних мањина на овом простору, сачувани су:

Православна црква св. оца Николаја (1769), Римокатоличка црква (1808) и Реформатска црква (1908). Од посебно историјско-архитектонски вредних објеката унутар целине налазе се: пословна зграда на Тргу са бројем 6 (1870), зграда Скупштине општине (1891), зграда на Тргу са бројем 14 (1891), зграда старог Позоришта (1900), зграда на Тргу са бројем 30 (почетак 20. века), зграда бивше Народне привредне банке (1910), зграда Библиотеке (крај 19. века), зграда Диспанзера (крај 19. века), зграда код „Златног крста” (1908). На територији просторне културно-историјске целине сачуване су куће историјских личности, као што су Л. Пачу, Ш. Будишин, М. Богдановић, М. Бона. Из центра полази урбана матрица са главним градским тргом и развија се као правилна ортогонална мрежа улица које формирају уједначене правоугаоне блокове. Блокови су издељени на парцеле, приближно истих димензија које се могу узети за основни просторни модул. Преовлађује становање у приземним кућама чији је предњи фронт на регулационој линији улица, док је стражња фасада окренута према дворишту. Уличне фасаде се настављају једна на другу формирајући непрекинуто улично платно.

 

Did you like this? Share it!

0 comments on “ГРАДСКО ЈЕЗГРО КИКИНДЕ

Comments are closed.