ХОТЕЛ РОЈАЛ

Зграда ,,Hotela Royal” постављена је централном фасадом према главном градском парку. По казивању старог сенћанског архитекте Ferenca Vartusa, објекат је подугнут око 1908. године, на месту старе крчме ,,Magyar Király” јер је аутор пројекта MAGYAR EDE (1877- 1912). сегедински архитекта који је тих година почетком XX века радио низ објеката у Војводини – Реформаторску цркву у Кикинди, те низ вила у Хоргошу, а већ 1912. године је трагично завршио живот. Име првог власника хотела није познато (на основу чега би било извршено тачно датирање објекта, или проналажење оригиналног пројекта). У периоду од 1935-36. до 1941. године власник хотела је био Предраг Цуцун, који је у то време држао и хотел „Америку”, данашњи Дом здравља у Сенти. Од 1944. године објекат се налази у друштвеном власништву и није му мењана функција. На несрећу, 1967. године објекат је веома лоше реконструисан и проширен за једно крило. Очито да је пројектант реконструкције више настојао да споји, ново са првобитним, на уштрб старог објекта, ког је лишио пластичне декорације на више места, а естетски изглед објекта је тотално измењен, заменом прозорских отвора и приземних стаклених портала. На старим разгледницама се јасно може уочити сваки детаљ, што ће помоћи код нове реконструкције. На дворишној фасади која је данас чистих површина, само понеки преостали декоративни детаљ указује да је и чеона фасада била решена у стилу са уличном.

Комплетан ентеријер хотела и ресторана измењен је 1967. године. Приликом пројектовања Еде Мађар је применио своју карактеристичну вертикалну поделу фасаде, а централна кровна конструкција која лежи на двосливном крову, шаторастог облика, још више наглашава грациозност објекта. Кров је прекривен етернитом. Хоризонаталу постиже са шест полустубова који се протежу од базе и теку првим спратом, а завршавају се атиком која је декорисана ловоровим венцем и гирландама које се спуштају иза венаца, од кога се надоле спушта низ јајоликих лоптица (gutteae), а на које се наставља низ рељефних прстенова који теку од корниша првог спрата. Сва рељефниа декорација урађена је у штуко-малтеру.

Централни комплекс фасаде уоквирен је са два полустуба (лево и десно од главног портала) који теку на горе и формирају атику у облику преломљеног лука (слепе аркаде). Ерекери са по три прозорска отвора у два нивоа, данас су са измењеним прозорима. Лево и десно од еркера данас су два прозора, а некада су била два балкона са балустрадом од кованог гвожђа. Површина лука је лепо решена, помало барокним венцем флоралног мотива од кога се спушта трака са прстенастим низом, али ни њих данас нема. Од хоризонталне орнаментике сачуван је корниш првог спрата и кровни венац геометријског мотива.

Елементи изведени у лиму највише указују на тип грађевине минхенског типа Art nuovae, фино профилисани кровни отвори (баџе) и веома леп репрезентативни ансамбл на врху шаторастог крова са називом ,,HOTEL ROYAL SZALODA”.

Исте стилске карактеристике, веома динамично постављене геометријске мотиве садржи и лимена надстрешница која се лепезасто шири у поље над улазним порталом.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ХОТЕЛ РОЈАЛ

Comments are closed.