КАПЕЛА НА КАТОЛИЧКОМ ГРОБЉУ

Породица Халас из Пачира дала је саградити капелу на католичком гробљу 1868. године, за своје потребе, а и за потребе католичког народа, како је то забележено на спомен табли на капели: за славу Бога и за духовне потребе католичког народа. То значи да су овде повремено одржаване и мисе.

Породица Халас је била једна од најбогатијих фамилија у Пачиру. Они су били оснивачи парног млина, осамдесетих година XIX века.

Капела је једнобродна грађевина правоугаоне основе са полукружном апсидом оријентисаном ка североистоку. Грађена је у стилу провинцијског барока и посвећена је жалосној Богородици.

На југозападном делу у центру је звоник, на слободно стојећим стубовима. Капела је подигнута од чврстог материјала, са лименим кровним покривачем. Простор око капеле је са оградом од ливеног гвожђа и са крстом подигнутим 1869. године, са којим чини јединствену целину.

Did you like this? Share it!

0 comments on “КАПЕЛА НА КАТОЛИЧКОМ ГРОБЉУ

Comments are closed.