КАШТЕЛ ПАЛА КРАИА

Године 1800. коморско место Бачка Топола прелази у посед баронске породице Пала Краиа. Барон Пал Краи добио је племићку повељу 1762. године, а баронски ранг је добио након 30 година. Вероватно је убрзо затим подигнут и каштел.  Пројектна документација до сада није евидентирана). На свом имању у Бачкој Тополи није дуго живео. Умро 19. јануара 1804. године, а сахрањен је у Жупној цркви у Будимпешти.

Слободностојећи једноспратни објекат правоугаоне основе у чијем је окружењу некада постојао парк, дао је саградити барон Пал Краи као своју богату резиденцију. Грађен је у прелазном „copf ” стилу задржавајући барокни модел масивне компактне грађевине. Наткриљује је четвороводни кров велике запремине, наглашене висине. На прочељу је доследно спроведен принцип осне симетрије, који је наглашен централном поставком тек назначеног плитког ризалита. У објекат се некада улазило из дворишта, док је централно постављена капија представљала каснију интервенцију. На прочељу, у централном ризалиту је сегментно засведен улаз са масивним, дрвеним вратима новијег датума. Овакве сегментне капије великих димензија представљају карактеристичан елеменат барокне архитектуре.

Зидно платно је у приземном делу ризалита подељено хоризонталним фугама са по једним прозором са обе стране. На бочним крилима су по два идентична прозора. Спратни део ризалита је посебно наглашен хоризонталним и вертикалним тракама. По истој оси са улазном капијом, на спратном делу је централно постављен балкон, који није задржао изворну форму. Зачеона и бочне фасаде су без икакве декорације што је карактеристично за провинцијски барок. Декоративни елеменат здања чине решетке од кованог гвожђа, које су са стране прочеља декоративније изведбе. Евидентно је да је декоративна изведба прочеља настала након изградње, можда истовремено са доградњом централног ризалита на зачељу каштела. Све просторије у приземљу су засведене, у угловима зидова су нише у којима су некада биле пећи. Дрвене степенице воде на спрат.

Кровни венац је наглашене профилације.

Споменик културе има историјско – културне и архитектонско – стилске вредности. Својим изгледом и положајем доминира на раскрсници главних путева, па заслужује посебну пажњу као јединствени пример прелазно стилске оријентације од барока ка класицизму. Истовремено је један од главних помена на породицу Пала Краиа, која је значајно допринела културном и економском развоју Тополе. Грађевина је рестаурирана током 2002. године према условима и под надзором МЗЗСК Суботица.

Did you like this? Share it!

0 comments on “КАШТЕЛ ПАЛА КРАИА

Comments are closed.