Кућа Ђуре Манојловића

Последња зграда у низу Корзоа, са десне стране идући од центра настала је према пројектима Титуса Мачковића 1881. године. То је слободностојећа породична палата Ђуре Манојловића, грађена у стилу еклектике, настала по принципу ређања архитектонских кубуса у складно укомпоновану целину. Ови кубуси, асиметрично постављени, стварају игру истурених и увучених маса, допуњавају је полустубови, пиластри и густи ред поткровних конзола које носе разиграно, косо кровиште. Фасада према улици Корзоа композиционо је асиметрична са истуреним средишњим блоком, у оквиру кога је мали степенишни прилаз са једнокрилним дрвеним касетираним вратима. Бочни блок је у линији улаза испред ког је башта са оградом од кованог гвожђа. Лево, бочно крило објекта у спратном делу има једну трифору са лучно засведеним отворима, док су сви остали прозори са равним завршетком, крстасте поделе окана. На спратном делу централног кубуса над прозорима су тругаони тимпанони, док су на десном бочном делу равни архитрави. Фасадна површина је обрађена у виду камених квадера.

Овај самостојећи објекат је јединствен у сваком погледу, по својој спољашњости, али и у својој унутрашњости, са необичним распоредом просторија. Улаз у објекат се налази са стране Корзоа за стамбени део, док је крајем прошлог века отворен улаз идентично решен као и улаз из улице Ђуре Ђаковића за пословни простор.

У средишту објекта налази се хол који води на степенишни простор, декоративном лантерним кровом који осветљава централни простор куће. Уз репрезентативно степениште налазило се далеко скромније степениште за послугу која је одмах у холу одвајала од осталих станара куће. И овај марачан простор је био осветљен мањом лантерном. У пројекту нису дефинисане намене просторија. Седам луксузнијих одаја оријентисане су на две улице, док су помоћне и економске просторије биле окренуте ка дворишном простору.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Кућа Ђуре Манојловића

Comments are closed.