КУЋА КРНАЈСКИХ

Кућа Крнајских је настала у XIX веку као троделна кућа са тремом, грађена набојем и покривена трском. Временом, уз њу је у дубини парцеле, дограђена соба и летња кухиња у ширини трема, а потом и друге просторије које су биле самосталне зграде. Као карактеристичан споменик народног градитељства северне Бачке и последња изворна кућа панонског типа у некадашњем братственичком шору фамилије Крнајски, она указује на процес формирања ушореног салаша од спонтано настале агломерације.

Стамбена зграда је постављена у правцу југо-запад/север-исток, окренута дворишном страном ка југу. Стамбени део се састоји из типичне троделне основе панонске куће, дограђене собе, трема и летње кухиње. У наставку стамбеног дела је комора са мањим предсобљем која спаја кућу са шталом (некада самосталном зградом). Испред штале је крупара, а у задњем делу иза штале смештени су кокошињци и отворена остава за алатке. Спајање под заједнички кров изнад стамбеног и економског дела условљено је практичношћу.

Трем је формиран препуштањем кровне стрехе са дворишне стране. Подухваћен је са пет дрвених стубова који су ојачани набојом од черпића и иловаче. Са трема се улазило преко степеника у кухињу, а одатле лево и десно у собе. Фасадно платно је премазано блатним малтером и окречено. Улична фасада окер боје је у делу трема проширена затвореним зидом. Сокл се истиче бојом опеке као и забат који је од вертикално постављених дасака. У забату су два правоугаона отвора за вентилацију. Забат и равна фасада без декорације одвојени су хоризонтално постављеном даском у поткровном венцу. Два прозорска отвора су двокрилна, са отварањем на споља и унутра.

Кров је двоводан на распињаче са роговима који се уклапају у тавањаче. Прекривен је трском и има два димњака. Димљак над подоџаком је од опеке, наткривен са четири отвора, а новији изнад летње кухиње истакнут је опшавом на врху. У слеменом делу тршчани кров је ојачан са пет редова фалцованог црепа којим су прекривени летња кухиња и трем.

Did you like this? Share it!

0 comments on “КУЋА КРНАЈСКИХ

Comments are closed.