МУЗИЧКИ ПАВИЉОН

У склопу централних репрезентативних објеката који су данас симбол Палића као летовалишта је архитектонска целина коју су у духу мађарске варијанте сецесије изванредно реализовали познати архитекти Комор Марцел и Јакаб Деже 1910. године. Непосредно испред највећег објекта Велике терасе, и у близини Женског купалишта уз централну алеју, која се завршава Спомен чесмом уз обалу, најмањи је објекат специјалне намене Музички павиљон, место малих променадних концерата. Објекат је стилски и по архитектоници потпуно у складу са осталим већим објектима ових пројектаната, чак и сродних, односно идентичних декоративних детаља. Овај мали отворени павиљон је у основи осмоугаоник, има озидану соклу и прилаз са две стране на неколико степеника ка подијуму. Подијум од терацо облоге ограђен је декоративном изрезбареном дрвеном оградом, перфорираном срцоликим формама, сликаним стилизованим цветним мотивима у виду венца при врху. Ови декоративни мотиви присутни су и на осталим објектима овог комплекса, као и архитектоникаовог малог здања. Од ограде су стубови у виду греда са декоративним конзолама које у виду рачви конзола од дрвета носе купасто кровиште са шиљком на врху. Сликана вишебојна декорација прекрива и стубове павиљона те заокружује један естетски миље.

Did you like this? Share it!

0 comments on “МУЗИЧКИ ПАВИЉОН

Comments are closed.