ОСТАЦИ МАНАСТИРА СВ. ЂОРЂА

Локација у селу Мајдан се може повезати са манастиром светог Ђорђа кога је према Великој Гелертовој легенди основао Чанад око 1030. године са грчким монасима. Извори на потврђују неке наводе да су манастир касније преузели бенедиктинци. У писаним изворима из 1247. године јавља се као Wruzlamus munusturu; 1340 године као Orozlanus – munustura. Као насеље помиње се у ранијим изворима из 1000. године као Orozlanus, Orozlanos.

Прва археолошка истраживања извршена су након II светског рата, од стране Градског музеја из Кикинде. Нажалост, документација о овом истраживањима није сачувана. Године 1996. и 2003. извршена су мања сондажна истраживања на северној и источној падини узвишења, и на највишој коти узвишења, где је и највећа концентрација шута истражена је површина од 16 m2 , на којој су откривени темељи грађевине озидани опеком и кречним малтером. На источној и северној падини истражено је 79 средњовековних гробова. Накит и новац у гробовима временски сврстава некрополу у другу половину XI и почетак XII века.

Године 2004. и 2005, широким откопом истражена је површина на централном делу узвишења, на којој су откривени остаци темеља романичке цркве и млађе готичке цркве. Од романичке цркве откривени су остаци темеља два звоника и остаци темеља лучних стопа на северном и јужном зиду. Темељи су грађени од цигала полаганих у жуто блато, преко којих иде премаз од кречног малтера где почињу зидови. На циглама су утиснуте представе лава, магарца, грчко слово омега и куле. Ретки комади мермерне пластике указују да су довратници и допрозорници рађени у орнаментисаном мермеру.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ОСТАЦИ МАНАСТИРА СВ. ЂОРЂА

Comments are closed.