ПРАВОСЛАВНА ШКОЛА

Објекат је изграђен 1854. године, као „Нова српска православна народна школа”, средствима црквене општине. Грађена је као приземни објекат правоугаоне основе, постављен на углу двеју улица, са функционалним решењем основе у којој се по дужини издвајају учионички део и учитељски стан потпуно одвојен од ученичког дела пролазом од улице ка дворишту. У скромној декорацији фасада видљив је утицај класицизма. Поред изузетних документарних вредности за историју школства половином XIX века, споменик културе, у целини са црквом Преноса моштију св. Николе, представља важно сведочанство црквене школске аутономије. Спомен плоча у ниши на главној фасади, постављена при обнови 1902. године, са именима учитеља који су у школи службовали 1854-1902, представља и драгоцен податак о значају просвете и уважавању тог посла од стране места које је у дугом периоду поред економског развитка, имало и високе аспирације у културном и верском напретку.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ПРАВОСЛАВНА ШКОЛА

Comments are closed.