РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА СВ.ЂОРЂА

Градња цркве започета 1847, а завршена 1858. године и носи стилске карактеристике класицизма. То је у основи једнобродна грађевина, једноставне архитектуре и без пластичне декорације. На прочељу је улаз маркиран плитким пиластрима који се јављају и на самим ивицама, као и на бочним фасадама објекта. Прозори су постављени високо и завршавају сегментним луком. Звоник кавадратне основе својим доњим делом пресеца тимпанон, а ивице су му маркиране такође пиластрима. Са све четири стране је уграђен сат, испод којих су повећи отвори са жaлузинама сегментног завршетка. Купола шаторастог облика належе на равни венац звоника.

Олтарска пала на главном олтару „Свети Ђорђе”, је дело аутора Берталана Секеља, уље на платну (400 х 200 cm.) . На бочном олтару је слика „Св. Ана учи Богородицу”, рад Тана Мора из 1866. године, уље на платну 150 х 70 cm (sign. d.d. Tán Mor Ferenc 1866).

Мор Тан (Tán Mor, Bečej 1828 – Trst, 1899). студирајући у Пешти се определио за право, али је приватно похађао атеље Миклоша Барабаша. Узима активно учешће у револуцији 1848. године. Слика сцене из војвођанског живота и битака тог раздобља. Преостала дела сведоче о сликару историјских композиција и слика религиозног садржаја које је радио током целог живота.

Did you like this? Share it!

0 comments on “РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА СВ.ЂОРЂА

Comments are closed.