РОДНА КУЋА СТЕВАНА СРЕМЦА

Књижевник Стеван Сремац рођен је у Сенти 23.11.1855. године у кући бр. 4, у улици која данас носи његово име. Сремац има истакнуто место у српској књижевности. Књижевним делом је дао својеврсну слику друштвених прилика српског паланачког живота у Војводини на северу, преко Београда, до Ниша на југу. Традиционални, патријахални амбијент био је инспирација и хумористичка тема његових најпознатиојих дела (Ивкова слава, Поп Ћира и поп Спира, Вукадин, Зона Замфирова). Многа драматизована дела су на сталном репертоару. Поред књижевних дела писао је и политичке полемике, фељтоне и сатиричне написе у политичким листовима либералне странке. Умро је у Сокобањи 26.08.1906. године.

Основа његове родне куће је у облику латиничног слова L, са широком дрвеном касетираном капијом на левој страни. Зидно платно је издељено лизенама почев од парапета прозора. Сокла је равна, а поред капије, и на крајње десној страни су пиластри са полукапителима при кровишту. Изнад прозора лизене се формирају зракасто, а централно поље изнад прозора носи медаљоне, и два биљна картуша између прозора. Поткровним венцем се нижу неизменично вентилациони отвори са декоративним решеткама, и празна поља. Под самим кровом је зупчасти низ.

У унутршњости објекта преме уличном фронту налазила се јединствена просторија наедекватно подељена у каснијем периоду, о чему нам казује сачувана декоративна таваница изведена у штуко малтеру са равно извлаченим касетама профилисаних ивица и овалним медаљоном у центру таванице. На прекретници XIX у XX век извршена је измена фасаде у духу еклектике. Конзерваторски радови су изведени 1987. године.

У току 2005. године извршена је рестаурација објекта, када је реконструисана јединствена просторија према улици и обновљена таваница у првобитном облику.

Објекат се ревитализује за културне намене.

 

Did you like this? Share it!

0 comments on “РОДНА КУЋА СТЕВАНА СРЕМЦА

Comments are closed.