ЗГРАДА БИВШЕГ Н.О.О.

У улици Маршала Тита (сада улица св. Саве) је објекат Месне заједнице, заштићен 1972. године. Градња објекта, тадашње општинске куће почиње 1840. а завршена је 1848. Основа објекта је „на лакат” са десним бочним дужим краком. Главна фасада, са тремом испред централног дела је окренута ка улици св. Саве.

Зидана је од опеке, са малтерисаним површинама једноставне обраде. Акценат је стављен на класицистички трем, са пет дорских стубова који носе тимпанон чију базу чини шира архитравна греда. То је први објекат таквог типа подигнут у месту. Општинска зграда симболизује и припадност општине повлашћеном Великокикиндском дистрикту, као и положај села у време феудализма. На стубовима су извршаване казне шибања, које је у то време изрицао кнез, судија села.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ЗГРАДА БИВШЕГ Н.О.О.

Comments are closed.