ЗГРАДА БРАЋЕ РАДИЋА 74

Објекат је изграђен 1902. године према пројекту архитекте П. Беранека, за потребе Јаноша Браухлера (Brauchler Janos), столара и индустријалца дрветом. Грађен је у стилу зрелог историцизама, необарокне стилске оријентације, са обилном употребом барокне орнаментике, ради постизања репрезентативности објекта. Објекат представља типичан пример грађанске архитектуре коју је усвојио богати грађански слој на прекретници векова и првих деценија XX века.

То је приземни стамбено-пословни објекат у низу, извучен на регулациону линију улице са основом у облику ћириличног слова „Г”. Улични крак је обострано, од централно постављеног сувог пролаза, имао по два двособна стана, а у дворишном крилу је била столарска радионица.

Улична фасада је са централно постављеном колском капијом симетрично конципирана, са по шест прозора са сваке стране. Изнад капије, у централној кровној зони jе равна, широка атика, која је пројектом била намењена за натпис фирме, а на врху су четири декоративне вазе. Капија је дрвена, касетирана и лучно засведена, а у надсветлу је као декоративни елеменат постављена барокна шкољка подржавана јонским завијуцима. Лунета изнад врата испуњена је рељефним приказом- „putti” оперважени биљном орнаментиком. Канелирани пиластри на уличним фасадама маркирају поља у којима су смештена по два лучно засведена прозора. Пиластри носе полукапителе са јонским волутама подржавајући равно профилисан венац на којем je по оси капитела постављен ловоров венац изведен у пластици. Испод прозора је балустрада, а изнад је сконцентрисана пластична декорација која завршава са шкољком сведеном у сегментном тимпанону. Прозори имају „Т” поделу окана. У поткровљу ритмично се нижу конзоле, а кров је двосливни, покривен бибер црепом.

 

Did you like this? Share it!

0 comments on “ЗГРАДА БРАЋЕ РАДИЋА 74

Comments are closed.