ГАЛЕРИЈА „ др ВИНКО ПЕРЧИЋ”

Објекат је подигнут за др Михаља Гереба крајем XIX века, према пројектима будимпештанског архитекте Дежеа Јакаба. Пројекат је изведен 1894. године и убраја се ране радове овог изузетног архитекте који је објекат осмислио са посебним акцентом на декоративној компоненти изведеној у духу необарока.

Приземна, породична кућа, лоцирана је на углу улица Максима Горког и Бледске и има основу латиничног слова „Л”. Висока сокла, са отворима сегментног завршетка, изведена је од вештачког камена. Зидно платно је хоризонталне поделе изведене плитким фугама, са ритмичким низом прозорских отвора, те капијама, малом на прочеоној фасади, и великом колском капијом прислоњеном на крило грађевине у Бледској улици. Објекатје са благо наглашеним ивичним ризалитима и са благо заобљеним углом. Изнад бочних ризалита у кровној зони је атика у виду балустраде са античким вазама на ивичним ступцима, повезаним заобљеном атиком код које је изведен пластичан декоратививни детаљ у виду главе пута који продржава гирланде. Угаони корпус објекат, на ризалитном делу је са по два једнокрилна прозора типа бифоре. Богата пуна пластика, лаких рокајних линија у витичастом сплету, складно је укомпонована у натпрозорна поља и заокружена барокним маркантним тимпаноном.

Флорална, вегетабилна лака пластика изведена у гипсу складно је употпуњена волутама. У централном делу тимпанона на бифорама је глава пута изведена у пуној пластици. Мањи, двокрилни прозори са „Т” поделом окана имају исту натпрозорну пластику са разликом што се код њих јавља централно постављена картуша. Опшавна трака се свија у барокну волуту при солбанку, а испод двокрилних прозора у виду разиграних линија спушта се ламбрекен изведен у пластици. Уз саму ивицу објекта лоцирана је мала лучна сува капија, посебна естетска целина, код које дрвенарија у дуборезу и детаљи од кованог гвожђа, са окнима у боји, представљају изузетан мајсторски рад. У поткровном венцу су правоугаони отвори које естетски допуњују лаке гирланде као централни мотив.

Фасада у Бледској улици је знатно скромније обрађена, али доследно је задржала исти стилски третман. Са дворишне стране објекта је централно истурена веранда са двоводном надстрешницом на дрвеним стубовима који подржавају дрвени забат романтичарско швајцарског типа. На врху забата је ветроказ од лима са уписаном годином 1894. У центру малог, интимног дворишта је мала фонтана.

Кровиште је покривено специјално ливеним фалцованим етернит плочама.

Данас је у делу објекта уређена „ЗАВИЧАЈНА ГАЛЕРИЈА ДР ВИНКА ПЕРЧИЋА” сходно даровном уговору сачињеном 21.11. 1989. године, с једне стране са примаријусом др Винком Перчићем, власником дела објекта и СО Суботица.

Поклон збирку чине ликовна дела, библиотечка грађа, мобилијар радне собе др Винка Перчића и дела примењене уметности.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ГАЛЕРИЈА „ др ВИНКО ПЕРЧИЋ”

Comments are closed.