ПОЛИТЕХНИЧКА СРЕДЊА ШКОЛА („18. НОВЕМБАР”)

Грађевинска средња школа „18. новембар” у Суботици је објекат у низу високих габарита и основе у облику обрнутог латиничног слова „L”. Краћим крилом постављен је на регулациону линију улице Максима Горког. Објекат се протеже у дубину парцеле. Грађен је око 1910/12. за образовне намене, са стилским карактеристикама сецесије. Пројектна документација није евидентирана у Историјском архиву Суботице.

Улична фасада је асиметрично конципирана са бочно лоцираним ризалитом који се завршава атиком, док је на другој страни постављена колско-пешачка дрвена капија са лучним надсветлом издељеним на квадратна поља. Теме лучног отвора је наглашено зупцем, а исти се јавља и над равно завршеним прозорима приземља на бочном ризалиту. Једноставна дрвена капија је са декоративним детаљима гирланде, те у доњем делу са сецесијским испустима. Зидно платно приземља и ризалит су обрађени малтерском пластиком хоризонталне поделе и са ритмичким низом прозорских отвора равног завршетка и шестоделне поделе окана. Равни кордонски венац дели приземље од спратног дела у којем је вертикализам наглашен међупрозорским пиластрима. По вертикалној оси у спратном делу су прозори већих димензија и теку у ритмичком низу. Прозори су уситњене сецесијске поделе окана, а идентични се јављају и на ризалиту. На спратном делу је камени декоративни солбанк са зупцима изведеним у малтерској пластици, а у међуспратном делу су велика натпрозорна поља кривудаве сецесијске линије са наглашеним зупцима. Над прозорима другог спрата су самостално постављени равни, благо профилисани архитрави, а у централном међупрозорском делу другог спрата је постављен грб града изведен у рељефу. Прозори другог спрата ризалита такође имају слободно постављене архитраве само су ови са зупцем у виду картуша.

Ризалит у кровној зони завршава се атиком бочно маркираном глобусима као декоративним елементом, а централно је са приближно наглашеним сегмнентним завршетком. Испод, као и у поткровном делу уличне фасаде, нижу се стилизоване конзоле, а у доњим угловима је стилизована гранчица.

Сва малтерска и гипсана пластика сведена је у парапетном делу спратних отвора, а нешто је наглашенија на ризалиту.

Дворишна фасада је рађена идентично уличној са једва наглашеним декоративним елементима, али је каснијим непримереним доградњама девастирана.

Кров је двосливни са лименим отворима за проветравање и покривен жљебљеним црепом.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ПОЛИТЕХНИЧКА СРЕДЊА ШКОЛА („18. НОВЕМБАР”)

Comments are closed.