ХАЛБРОР КУЋА

Геза Коцка је око 1890. године испројектовао једноспратну најамну палату која била је власништво богате породице Халброр. Овај архитекта еклектике је извео веома складан објекат ренесансних линија на декоративним елементима класицизма. Геза Коцка је на фасадно платно од фуговане опеке додао четири ренесансна портала са прозорима. Полукружно засведени прозор усадио је у античку композицију сачињену од ивичних пиластара са јонским капителима који подупиру дискретно профилисан архитрав са класичном формом тимпанона. Мало наглашен средишњи ризалит у којем су биле смештене просторије „салона” карактерише балкон који се протеже испред оба портала, а почива на четири декоративно урађене конзоле. Низ балустрада чини ограду овог балкона. Посебни акценти ове складне фасаде су држачи заставе у сазвучју кованог гвожђа и опеке. Поткровни део почиње профилисаним венцем, који се наставља у раван фриз. На местима изнад тимпанона на фризу су постављене касете. Горњом ивицом фриза пролази зупчасти низ, а сам кровни део носе густо постављене флоралне конзоле.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ХАЛБРОР КУЋА

Comments are closed.