ХОТЕЛ АДОЛФА ХАЛБРОРА

Објекат бр. 10 је познат као „Загреб” кафана, а била је у власништву Мора Халброра (Halbrohr Mór). Првобитни хотел „Национал” (Nemzeti sálloda) је пројектовао Геза Коцка (Kocka Géza) 1897. године, али га је архитекта Ференц Рајхл (Raichl Ferenc) 1905. године преуредио и прекрио ренесансну фасаду вегетабилном орнаментиком сецесијског карактера. У средини је главни улазни портал и дуж приземља се нижу лучни портали. Око главног портала су равни пиластри. Објекат има три ризалитне поделе, средишњи и ивични. На ризалитима на спратном делу су масивни балкони на конзолама са касетираном балустрадом, на ризалитима су прозори лучни, а у међуризалитном делу правоугаони са сегментним тимпаноном. Над ризалитима су равне касетиране атике. Гипсана декорација у виду гирланди, вегетабилних мотива, те симбола занимања и припадности самог пројектанта (шестар и троугао), сведена је у међупрозорска поља спратног дела објекта. Појединачно се јавља и на полукапителима, испод поткровног венца у виду низа конзола.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ХОТЕЛ АДОЛФА ХАЛБРОРА

Comments are closed.