ЛОНЧАРЕВИЋ КУЋА

Најстарија кућа на самом углу „Троугла” је тзв. Лончаревић кућа. Зграда Јакова Лончаревића, касније власништво Маћаша Витмесера, једна од најстаријих спратних зграда изграђена у непосредној близини некадашњег каструма. Сви објекти грађени изван зидина крајем XVIII века су приземни или са високим приземљем, једино је кућа Лончаревић била већ у првобитној изведби пројектована са једним спратом. Већ 1799. године је ова кућа уцртана у карту средишта вароши. О њеној архитектури можемо говорити тек од 1838. године, на основу цртежа Пијачног трга којег је још у детињству израдио Вали. На овом цртежу је приказан читав потез данашњег Трга Републике од броја 2 до 8. Данашњи изглед једноспратница са угаоним еркером и сецесијским декоративним елементима добила је током 1907. године, када је власник Душан Стојковић тражио и добио дозволу за потпуно преуређење зграде (Istorijski arhiv, Subotica ép. eng. VII kör 19/1907 i tan. III. 204/907). Пројекте за адаптацију је уредио суботички архитекта Геза Коцка, познат по многобројним зградама у стилу еклектике. И овај објекат, који се једним делом протеже Тргом цара Јована Ненада, а другим Тргом Републике, у својој архитектонској конструкцији обрађен је у стилу еклектике, једино цветни декоративни мотиви подсећају на сецесију.

Објекат се протеже на две улице, углом му доминира еркер који је смештен изнад улазних врата у продавницу, а протеже се висином првог спрата. Крунише га високи торањ са ветроказом и таванским отворима од лима, такође обликованим у виду торњића. Фасаду према Тргу Републике карактерише шест прозорских оси у приземљу и на спрату. Прозори су са крстастом поделом окана у горњој трећини. Око прозора је штуко декорација са мотивима лепезе и сецесијских цветова. Испред два средишња отвора се протеже балкон са оградом од кованог гвожђа, типа балкона еклектике који се често појављују на суботичким објектима. Еркер је шестоугаони и почива на лепезастој конзоли. Свака страница еркера садржи један прозор са идентичном декорацијом као и на осталим отворима зграде.

Фасада према Тргу цара Јована Ненада је краћа, има само два прозорска отвора, оба су у оквиру и са цветним декорацијама, као на дужој фасади. Улаз у објекат је из суседне зграде са којим има заједничко двориште. Зграда је од изузетног историјског значаја јер је у документима регистрована као најстарија постојећа спратница, а њен првобитни изглед је приказан на различитим документима почевши од наведеног цртежа Валија, до слике Маћаша Јанчика „Проглашење слободног краљевског града 1779”, израђене 1896. године у оквиру миленијумског славља. Свечана предаја кључева приказана је баш пред кућом Лончаревић, за коју је сликар поуздано знао да је постојала те давне године.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ЛОНЧАРЕВИЋ КУЋА

Comments are closed.