ЗГРАДА ТРГ РЕПУБЛИКЕ 8

Зграда на Тргу Републике број 8 чини део комплекса „Троугао”. На гравури из 1815. године на овом месту је приземни објекат у власништву Јожефа Сучића. Објекат је са великим отворима-улазима у продавнице. Зграда је касније прешла у власништво породица Остојић и Јакобчић. У спратницу је преуређена 1846. године, што је утврђено на објекту приликом недавне реконструкције целокупног потеза Трга Републике. Основа објекта је у облику слова У са главном фасадом према Тргу. Улаз у стамбени део је из заједничког дворишта објекта на Тргу цара Јована Ненада. Једноспратница са високим кровиштем на две воде, покривена је бибер црепом. У приземљу су увек биле продавнице, због тога не постоји улаз у стамбени део на овој фасади. Први спрат има шест прозорских оси са поделом окана на шест поља. Прозоре деле равни пиластри са равно закљученим полукапителима. Између два дужа пиластра, у висини солбанка постављен је раван профилисан венац. Испод солбанка је празна увучена површина. Средином фасаде пружају се два пиластра, лево и десно неизменично се ређају прозори и пиластри. Изнад прозора су равни натпрозорници. Власник куће, Јакобчић чешће је тражио дозволе за преинаку у кући. Ипак осим прозорског застакљења, објекат није претрпео веће архитектонске измене. Прву већу реконструкцију је извршио архитекта Геза Коцка (IAS VII kör 8/1887, VII kör 11/1893, VII kör 8/1893).

Последњу реконструкцију и враћање првобитних излога приземља решили су стручњаци Међуопштинског завода за заштиту споменика културе током 1984. године.

Године 1996. извршена је доградња таванског простора за стамбене потребе, када је у поткровном делу пробијен низ отвора, а на самом кровишту су отворене прозорске баџе.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ЗГРАДА ТРГ РЕПУБЛИКЕ 8

Comments are closed.