ЗГРАДА БАНКЕ

Најкасније изграђен објекат у комплексу „Троугла” је зграда некадашње банке. Изградња је почела после 1905. године, а завршена 1912. године. Објекат је изграђен према пројектима Алфреда (Guttmann) Хајоша са стилским карактеристикама геометризоване бечке сецесије. Објекат је необичан већ по самој локацији на којој је смештен. То је угаони двоспаратни, пословно-стамбени објекат, основе у облику овала који није архитектонски класично решен и не ствара угао, него је лучно обликован. У средишњој оси лука који чини прелаз са Трга републике на Трг цара Јована Ненада је смештен улаз у објекат. Због оваквог лучног третирања не постоје две фасаде него само једна симетрично обрађена. Објектом доминирају три вертикалне осе, од којих је централни улазни део са високим двоструким пирамидалним кровиштем. Две бочне вертикале истичу се у завршној кровној зони равним атикама на којима су по три хоризонтално постављена овална таванска отвора.

По хоризонтали је извршена подела на приземље у коме је смештен пословни простор и два спрата са становима. Архитекта је хомогено фасадно платно разбио игром прозорских отвора и њиховим различитим груписањем (једнокрилни, двокрилни, трокрилни), а не наношењем богате декорације. Орнаментика је на објекту кориштена веома штедљиво. Једини декоративни елеменат су правоугаона поља између спратова, испуњена венцима гирланди и фестона изнад прозорских отвора. Изнад зидне површине средњег ризалита је раван фриз, на којем се још види натпис – КРЕДИТНА БАНКА, а у оси крајњих прозора су пути који држе преплете гирланди. Фриз се завршава профилисаним венцем на који належе архитрав са доминантном орнаментиком кошнице у овалној гирланди, као симболом банкарства, често је декоративно обележје у мађарској варијанти сецесије.

Средњи део архитрава се уздиже у виду троугаоног тимпанона маркиран на крајевима мотивом кошнице изведеном у пуној пластици, који се још јавља на стубовима код самог улаза у зграду. На објекту се јављају балкони са оградом од кованог гвожђа. На бочним деловима је по један мањи, док је на ризалиту пет, од којих је централни на првом спрату највећи и протеже се ширином трокрилног отвора.

Целом средишњом конструкцијом зграде доминира пирамидални кров покривен бибер црепом, док је над осталим делом објекта кров двосливан.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ЗГРАДА БАНКЕ

Comments are closed.