ЗГРАДА „БЛИЗАНЦИ”

Необична зграда позната по називу „близанци” састављена из два идентична дела, као слика у огледалу, раздвојена отвореним пасажом.

Подигнута је за Суботичко грађевинско деоничарско друштво (Szabadka épitő r.t.) 1912. године по пројекту Жигмонда Сиклаиа (Sziklai Zsigmond), архитекте из Будимпеште, као пословни објекат – прва робна кућа. После прелаза у власништво породице Конен, која је пројекте за доградњу наручила непосредно пред Први светски рат, који је онемогућио реализацију доградње.

За центар града су од великог значаја јер су у супротности са традиционалним стилом еклектике или сецесије који доминирају градом, већ су у том раном периоду конципирани по принципу интернационалне модерне, чије је гесло било функционалност и једноставност архитектонске целине. Приземљем доминирају велики застакљени излози, а на спрату су вишеделни правоугаони прозори који својим обликом подсећају на прозоре бечке сецесије.

Објекат је јединствен не само по функцији и изгледу, већ и по скелетно- констрауктивном склопу, са равним кровом неуобичајеним за почетак XX века и делује недоречен.

На левом делу објекта дограђена су два спрата 1997. године.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ЗГРАДА „БЛИЗАНЦИ”

Comments are closed.