ДИМИТРИЈЕВИЋ КУЋА

Угаони једноспратни објекат подигнут за Јована Димитријевића 1881. године према пројектима суботичког архитекте Титуса Мачковића, који је са својим радовима у стилу еклектике са преовлађавајућим неоренесансним карактеристикама, дао главни печат читавом уличном потезу.

Објекат је симетрично конципиран са два бочна ризалита, а у међуризалитном делу централно је постављен пешачки улаз маркиран са два стуба, постављена на високе постаменте, који подржвају равну архитравну греду. У приземљу су велики стаклени излози са сегментним завршетком, осим на ризалитима где су лучно засведени улази у објекат, а сви отвори у темену лука умају зубац изведен у малтеру. Ивични ризалити су у приземљу акцентовани рустичном обрадом фасаде, а над двокрилним вратницама је надсветло зракасте поделе. По хоризонтали, приземље од спрата дели кордонски венац којим осим равне профилације тече и низ дентикула. Фасадно платно је са хорозонталним фугама разбијено ритмичким низом идентичних прозора са крстастом поделом окана. Ризалити имају ивичне пиластре, а прозори су маркирани мањим пиластрима који подржавају сегметни тимпанон. Испод ових прозора је камена балустрада. Испод прозора у међуризалиту су поља са елипсоидним низом изведеним у малтеру.

Прозори су опточени пластичним равним опшавом, а у горњем делу конзоле подржавају троугаоне и сегментне тимпаноне који се неизменично смењују. Простор испод тимпанона украшен је гранама храстовог лишћа које у средини образује малу флоралну конзолу. Поткровни венац који тече дуж целе фасаде чине равне профилације, низ цветних мотива сведених у повезане кругове, изнад је зупчасти низ на који належу конзоле подржавајући кров прекривен етернит плочама.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ДИМИТРИЈЕВИЋ КУЋА

Comments are closed.